Pigulevskyy, P. G., Svistun, V. K., Mechnikov, Y. P., Kyrylyuk, O. S., & Lisovoy, Y. V. (2016). Features of disjunctive tectonics of Krivoy Rog iron ore area. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(5), 154–163. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107829