Gintov, O., Murovskaya, A., Yegorova, T., Volfman, Y., Tsvetkova, T., Bugaenko, I., Kolesnikova, E., Ostrovnoy, A., Bubnyak, I., Farfuliak, L., & Amashukeli, T. (2015). Deep seismogenic zone Vrancea as an indicator of geodynamic processes. Geofizičeskij žurnal, 37(3), 22–49. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i3.2015.111101