Kutas, V., Andrushchenko, Y., Omelchenko, V., Lyashchuk, A., & Kalitova, I. (2015). Earthquakes in the Dnieper-Donets aulakogen. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(5), 143–151. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111156