Starostenko, V. I., Lukin, A., Tsvetkova, T., & Shumlyanskaya, L. (2014). Geofluids and up-to-date display of activization of the Ingul megablock of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(5), 3–25. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111567