Masurenkov, Y. P., Sobiesevich, A. L., Petrova, V. V., Slezin, Y. B., & Shuvalov, R. A. (2013). The phenomenon of gas trails in Bennett Island. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(1), 27–45. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116327