Strakhov, V., & Savin, M. G. (2013). On the management of seismic activity. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(6), 3–9. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116448