Kendzera, A. V., Starovoyt, O. E., Omelchenko, V. D., Nadezhka, L. I., Volfman, Y. M., Gabsatarov, I. P., Pivovarov, S. P., & Lesovoy, Y. V. (2012). The Krivoy Rog earthquake on the 25th of December 2007. Instrumental data. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(2), 60–71. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116611