Varentsov, I. M., Kovalchikova, S., Kulikov, V. A., Logvinov, I., Tregubenko, V. I., & Yakovlev, A. G. (2012). Simultaneous magnetotelluric and magnetovariation soundings in the western slope of the Voronezh massif. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(4), 90–107. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116758