Rokityansky, I. I. (2012). Notes on geoelectrics. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(4), 235–244. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116777