Starostenko, V. I., Antonyuk, A. E., Demchishin, M. G., Dyshlyk, A. P., Kendzera, A., Krivosheev, P. I., Levashov, S. P., Lyalko, V. I., Maslov, Y. A., Matveev, I. V., Mychak, A. G., Omelchenko, V. D., Orlenko, N. I., Rybin, V. F., Slyusarenko, Y. S., Sokovnina, N. K., & Teremenko, M. M. (2011). Problems of preservation of architectural heritage of the historical center of Kiev in conditions of increasing ecological and technogenic risk. Geofizičeskij žurnal, 33(6), 3–14. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116789