Starostenko, V. I., Kazansky, V. I., Popov, N., Drogitskaya, G. M., Zayats, V. B., Makivchuk, O. F., Trypol’skii, A. A., & Chicherov, M. V. (2011). From surface structures to the integral depth model of the Kirovograd ore region (Ukrainian Shield). II. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(5), 3–16. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i5.2011.116844