Usenko, O. V. (2011). Melting under the conditions of the upper mantle. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(4), 100–116. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116899