Popov, S. A., & Isaev, V. I. (2011). Modeling of naphthyogenesis in Southern Yamal. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(2), 80–104. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117299