Maksimchuk, V. Y., Orlyuk, M. I., Tregubenko, V. I., Gorodiski, Y. M., Myasoedov, V. P., & Nakalov, E. (2010). Ground-based absolute magnetic survey on the backbone network of points of the secular passage in Ukraine for the era of 2005. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(5), 102–116. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117513