Starostenko, V. I. (2010). Important steps in studying the tectonosphere of Ukraine. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(2), 147–153. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117565