Starostenko, V. I., Kazansky, V. I., Popov, N., Drogitskaya, G. M., Zayats, V. B., Makivchuk, O. F., Trypolsky, A. A., & Chicherov, M. V. (2010). From surface structures to the integral depth model of the Kirovograd ore region (Ukrainian Shield). 1. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(1), 3–33. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117567