Kravchuk, M. V., Korchyn, V. A., Kobolev, V. P., & Novik, N. I. (2018). A system of experimental studies of electric properties of rocks in the inert medium. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(1), 93–106. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124018