Pigulevskiy, P. I., Tyapkin, O. K., & Svistun, V. K. (2018). Application of geophysical methods for solving hydrogeoecological problems in the Southern Kryvbas territory. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(3), 165–178. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137198