Starostenko, V. I., & Gintov, O. (2018). In memory of the outstanding scientist-ore-finder Sergey Valentinovich Nechaev (03.03.1932-04.08.2018). Geofizicheskiy Zhurnal, 40(4), 220–222. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144119