Gordienko, V. V., & Gordienko, L. Y. (2018). Velocity model of the Ukrainian subcrustal mantle. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(6), 30–51. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i6.2018.151004