Isaev, V. I., Kuzmenkov, S. G., Ayupov, R. S., Kuzmin, Y. A., Lobova, G. A., & Stulov, P. A. (2019). Hard-to-recover reserves of Yugra oil (West Siberia). Geofizicheskiy Zhurnal, 41(1), 33–43. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i1.2019.158862