Vyalov, P., Starostenko, V., & Babak, V. (2019). Pope Francis congratulated B. Ye. Paton on his 100th birthday. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(2), 194–198. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164706