Entin, V. A., Gintov, O. B., Mychak, S. V., Belskyi, V. N., Geyko, Y. V., Polyachenko, E. B., Guskov, S. I., & Marchenko, A. V. (2019). «The Great» dyke of the Bug area. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(4), 77–96. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177368