Gordienko, V., Gontovaya, L., & Nizkous, I. (2020). Deep processes, velocity, heat and density models of the East Kamchatka upper mantle. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(1), 34–50. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195465