Gordienko, V., Gordienko, I., Gordienko, L., Zavgorodnyaya, O., Logvinov, I., & Tarasov, V. (2020). Zones of recent activation of Ukraine. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(2), 29–52. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201740