Janik, T., Starostenko, V., Aleksandrowski, P., Yegorova, T., Czuba, W., Środa, P., Murovskaya, A., Zajats, K., Kolomiyets, K., Lysynchuk, D., Wójcik, D., Mechie, J., G łuszyński, A., Omelchenko, V., Legostaeva, O., Tolkunov, A., Amashukeli, T., Gryn, D., & Chulkov, S. (2020). TTZ-South seismic experiment. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(3), 3–15. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204698