Starostenko, V., & Omelchenko, V. (2020). To the 75th anniversary of Anatoly Petrovich Tolkunov. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(3), 206–208. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.205248