Logvinov, I., Gordienko, I., & Tarasov, V. (2020). The results of geothermal and geoelectric studies in the regions of Rivne, Khmelnitsky and Uzhno Ukrainsk NPPs. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(6), 164–175. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222291