Janik, T., Starostenko, V. ., Aleksandrowski, P. ., Yegorova, T., Czuba, W., Środa, P., Murovskaya, A., Zajats, K., Kolomiyets, K. ., Lysynchuk, D., Wуjcik D. ., Mechie, J., Głuszyński, A., Omelchenko, V., Legostaeva, O. ., Tolkunov, A., Amashukeli, T., Gryn, D., & Chulkov, S. . (2021). TTZ-SOUTH seismic experiment. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(2), 28–44. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i2.230189