Starostenko, V., Janik , T., Czuba , W., Środa, P., Murovskaya, A., Yegorova, T., Verpakhovska, A., Kolomiyets, K., Lysynchuk, D., Wójcik, D., Omelchenko, V., Amashukeli, T., Legostaeva, O., Gryn, D., & Chulkov, S. (2023). The SHIELD’21 deep seismic experiment. Geofizicheskiy Zhurnal, 45(1). https://doi.org/10.24028/gj.v45i1.275126