MUROVSKAYA, A. V.; NAKAPELYUKH, M. V.; VIKHOT, Y. M.; SHLAPINSKIY, V. E.; BUBNYAK, I. N.; MYCHAK, S. V. Kinematic evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians). Geofizičeskij žurnal, [S. l.], v. 38, n. 5, p. 119–136, 2016. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107826. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/107826. Acesso em: 19 jun. 2024.