STAROSTENKO, V. I.; LUKIN, A.; TSVETKOVA, T.; SHUMLYANSKAYA, L. Geofluids and up-to-date display of activization of the Ingul megablock of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 36, n. 5, p. 3–25, 2014. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111567. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/111567. Acesso em: 12 apr. 2024.