ARYASOVA, O. V.; KHAZAN, Y. M. "Clifford’s Rule" and the geodynamics of kimberlite magmatism. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 35, n. 6, p. 101–113, 2013. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116453. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116453. Acesso em: 22 jul. 2024.