SHUMAN, V.; KOBOLEV, V. P.; BOGDANOV, Y. A.; ZAKHAROV, I. G.; YATSYUTA, D. A. Spontaneous electromagnetic radiation in water areas: a new experiment and applications. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 33, n. 4, p. 33–49, 2011. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116894. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116894. Acesso em: 28 feb. 2024.