ROGANOV, Y.; ROGANOV, V. Calculation of wave fields for anisotropic media with absorption based on the reflective method. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 33, n. 4, p. 117–126, 2011. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116900. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116900. Acesso em: 22 feb. 2024.