ROGANOV, V.; ROGANOV, V. Simulation and use of exchange wave fields to determine the azimuths of fractures. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 64–79, 2012. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117298. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/117298. Acesso em: 18 apr. 2024.