UTKIN, V. I.; YURKOV, A. K. The behavior of radon in the preparation of geodynamic processes. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 122–133, 2010. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117574. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/117574. Acesso em: 27 sep. 2023.