VASHCHENKO, V. M.; KORDUBA, I. B.; LOZA, Y. A.; PATLASHENKO, Z. I.; BANNIKOV, O. O.; KRYZSKA, Y. M. Tornado statistics in Ukraine based on new data. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 40, n. 3, p. 199–213, 2018. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137206. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/137206. Acesso em: 15 apr. 2024.