VYALOV, P.; STAROSTENKO, V.; BABAK, V. Pope Francis congratulated B. Ye. Paton on his 100th birthday. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 194–198, 2019. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164706. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/164706. Acesso em: 3 mar. 2024.