ILYENKO, V. A.; KUSHNIR, A. M.; BURAKHOVICH, T. K. Electromagnetic studies of Zvizdal-Zaliska and Brusyliv fault zones of the Ukrainian shield. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 41, n. 4, p. 97–113, 2019. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177370. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/177370. Acesso em: 1 dec. 2023.