MECHNIKOV, Y. P.; TIKHLIVETS, S. V.; VOLKOV, O. G. Underground temperature background of the Saksagan iron ore region in Kryvyi Rih basin. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 41, n. 5, p. 156–164, 2019. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183629. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/183629. Acesso em: 22 sep. 2023.