ROGANOV, Y. V.; STOVAS, A.; ROGANOV, V. Y. Dispersion of phase velocities in horizontally layered anisotropic slightly-contrasted periodic media. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 42, n. 3, p. 109–126, 2020. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204704. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/204704. Acesso em: 15 apr. 2024.