HLAVATSKYI, D. .; STEPANCHUK, V. .; KUZINA, D. .; POLIACHENKO, I. .; SHPYRA, V. .; SKARBOVIYCHUK, T. .; YAKUKHNO, V. .; BAKHMUTOV, V. . Rock magnetic and palaeomagnetic studies of loess-palaesol sections — Lower Palaeolithic sites within the Southern Bug Valley (Medzhybizh, Holovchyntsi). Geofizičeskij žurnal, [S. l.], v. 43, n. 1, p. 3–37, 2021. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225539. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/225539. Acesso em: 26 may. 2024.