ZABLOTSKYI, F. .; MAKSYMCHUK, V. .; DZHUMAN, B. . On the construction of gravimetric geoid model on the Lviv region area. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 44, n. 1, p. 124–130, 2022. DOI: 10.24028/gzh.v44i1.253714. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/253714. Acesso em: 25 feb. 2024.