YUSUBOV, N. .; SHIKHMAMMADOVA, T. . Hydrocarbon system of the South Caspian Depression. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 44, n. 3, p. 87–95, 2022. DOI: 10.24028/gj.v44i3.261971. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/261971. Acesso em: 24 jul. 2024.