HLAVATSKYI, D. .; VEKLYCH, Y. .; BAKHMUTOV, V. .; SHPYRA, V. .; SKARBOVIYCHUK, T. .; YAKUKHNO, V. .; POLIACHENKO, I. . Palaeomagnetic suitability of a new section with a potential lower boundary for the Quaternary on the left bank of the lower River Danube. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 44, n. 4, p. 38–50, 2022. DOI: 10.24028/gj.v44i4.264840. Disponível em: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/264840. Acesso em: 16 jul. 2024.