Murovskaya, A. V., M. V. Nakapelyukh, Yu. M. Vikhot, V. E. Shlapinskiy, I. N. Bubnyak, and S. V. Mychak. 2016. “Kinematic Evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians)”. Geofizicheskiy Zhurnal 38 (5):119-36. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107826.