Pigulevskyy, P. G., V. K. Svistun, Yu. P. Mechnikov, O. S. Kyrylyuk, and Yu. V. Lisovoy. 2016. “Features of Disjunctive Tectonics of Krivoy Rog Iron Ore Area”. Geofizicheskiy Zhurnal 38 (5):154-63. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107829.