Rokityansky, I.I., V.I. Babak, and A.V. Tereshyn. 2015. “Variations of Geomagnetic Response Functions in Japan”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (4):126-38. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i4.2015.111133.