Shuman, V. 2015. “Nonlinear Dynamics, Seismic Activity and Aerospace Sounding Systems”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (2):38-55. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i2.2015.111302.